Menu
Your Cart

Gizlilik Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK )


BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ


“Bana Kitap SEÇ” olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermekteyiz. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.


Şirketimiz tarafından işletilmekte olan https://www.banakitapsec.com internet sitemizi ziyaret etmeniz, sitemize üye olmanız, üyelik oluşturarak internet üzerinden sipariş vermeniz, ürün satın almanız, buna bağlı olarak elektronik veya elektronik olmayan ortamlardaki formları doldurmanız, mağazalarımızda ürün ve hizmet almanız için gerekli işlemleri yapmanız nedeniyle, kişisel verileriniz Kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.


Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca; ürün veya hizmet alan kişiler, potansiyel ürün veya hizmet alan kişiler ve internet sitemizi ziyaret eden ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde hazırlanmış olan işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.


1.VERİ SORUMLUSU:


Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, B.K.M. Kitap Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Bana Kitap SEÇ”) tarafından, Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. 


2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:


“Bana Kitap SEÇ” ürün ve hizmetlerini geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerini sürdürmek. Şirketimizce işletilen www.banakitapsec.com internet sitesi, mobil uygulamalar üzerinden üyelik kaydının oluşturulması, sipariş verilen ürünlere ilişkin sepet, adres, ödeme, onay süreçlerini sürdürerek, internet üzerinden elektronik satış işlemlerini gerçekleştirmek. Mağazalarımızdan ürün ve hizmet almanız. Talep ve şikayet süreçlerinin takibi, iletişimin sağlanması, gerekli bildirimlerin yapılması, mükerrer üyelik işlemlerinin önlenmesi, üyelik kapsamında gerekli kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek. BKM Kart üyelik işlemlerini gerçekleştirmek. İşlem güvenliğini, sözleşmenin kurulması ve ifasını sağlamak, ürün ve hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak, ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak. Profilleme, reklam, tanıtım, pazarlama, kampanya ve bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek, müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetini sağlamak. Finans, muhasebe, ödeme, tahsilat, faturalandırma işlemlerini gerçekleştirmek, kargo ve teslimat süreçlerini, çağrı merkezi hizmetlerini yerine getirmek, hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü amaçlarıyla, kişisel verileriniz kanunun 4., 5., 6. maddeleri ve ilgili mevzuat gereği işlenmektedir.


3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:


Kimlik Bilgisi: Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik, Geçici Kimlik Numarası, pasaport numarası, doğum tarihi, paylaştığınız resmi kimlik belgeleri üzerindeki diğer nüfus kimlik bilgileri, meslek, görev, unvan bilgisi.


İletişim Bilgisi: Telefon, Fax Numarası, E-Posta, KEP Adresi, İletişim Adresi, Posta Kodu, Adres numarası.


Lokasyon Bilgisi: Teslimat adres bilgisi, konum bilgisi.


Finansal Bilgiler: Kredi Kartı Bilgisi, Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası, EFT, Kapıda Ödeme, Havale, BKM Express Ödeme Bilgileri, Vergi No, Vergi Dairesi, Fatura ve diğer finans bilgileri.


Müşteri/Üye Bilgisi: Müşteri numarası, üyelik bilgisi, BKM Kart üyelik bilgileri, kullanıcı adı, üyelik ID numarası ve diğer üyelik bilgileri.


Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: İnternet sayfası, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları üzerinden üyelik kaydı oluşturmanız, internet satış işlemlerini gerçekleştirirken; sepet, adres, ödeme, onay süreçleri için gerekli alanları doldurmanız sırasında işlenen verileriniz, yaptığınız yorumlarda yer alan kişisel verileriniz, satın alınan ürünler, ürünlerin alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, alışveriş geçmişi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, sözleşme bilgisi, müşteri numarası, sipariş numarası bilgisi.


İşlem Güvenliği Bilgisi: İnternet sayfası, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları işlem bilgisi, IP Adresi, Şifre, parola, kullanıcı adı, karekod bilgileri, kullanılan, yazılım, donanım işlem bilgisi, log kayıtları, internet erişim bilgileri.


Pazarlama Bilgisi: İnternet çerez bilgisi, reklam, kampanya, anket, tanıtım, imza günleri gibi etkinlikler vasıtasıyla işlenen bilgiler, cep telefonu, elektronik posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen pazarlama bilgisi, üyelik işlemleri için Facebook, Twitter, İnstagram, WhatsApp kullanıcı adı bilgileri, sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla üyelik kaydı oluşturmanız halinde, kullandığınız adınız ve soyadınız sosyal medya hesabınıza giriş için kullanılacak olup; elektronik posta adresiniz üyelik kaydının gerçekleştirilmesi amacıyla paylaşılacaktır. Sosyal medya hesaplarınızdaki diğer kişisel verileriniz şirketimizle paylaşılmamaktadır.


Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Tanıtım, kampanya, imza günlerinde ve etkinliklerde, aracı kurum ve kuruluşlar, sair kanallar vasıtasıyla; mağazalarımızda, internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, video paylaşımlarındaki görüntüleriniz, müşteri hizmetleri kapsamında çağrı merkezi görüşme ses kayıtları.


Hukuki İşlem Bilgisi: Kişisel veri sahibinin verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, şirket tarafından yapılan satış işlemi ile ilgili diğer sözleşmeler, KVKK Başvuru formu işlem bilgisi, şirket faaliyetleri kapsamında yapılan iş ve işlemler, adli makamlarla yapılan yazışmalarda işlenen kişisel bilgiler, hakem heyetleri, arabulucular, tüketici mahkemeleri, icra daireleri, noterler, adli makamlarla yapılan işlemler kapsamında işlenen veriler.


Talep ve Şikayet Yönetimi/Değerlendirme Bilgisi: Şirket faaliyetleri kapsamında, internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları, çağrı merkezi veya mağazalarımızda doğrudan iletilen şikayet veya taleplerin yönetimi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi sürecinde yapılan işlemler sırasında işlenen kişisel veriler.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: İlgili kişiler ve ziyaretçilerin mağaza ve eklentilerini ziyaretleri sırasında elde edilen giriş çıkış kamera kayıt bilgileri.


4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:


Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza, şirket ortakları/hissedarlarımıza, gerektiğinde topluluk şirketlerine, yurt içinde bulunan iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, danışmanlarımıza, şirket temsilcilerine, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.


5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:


Kişisel bilgileriniz, şirketimiz tarafından doğrudan, https://www.banakitapsec.com internet sitemizi ziyaret etmeniz, üyelik kaydı oluşturmanız, internet satış işlemlerini gerçekleştirirken; sepet, adres, ödeme, onay süreçleri için gerekli alanları doldurmanız, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımızı kullanmanız, çağrı merkezi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmanız, elektronik veya elektronik olmayan ortamlardaki formları doldurmanız, iletişim formlarını doldurmanız, BKM Kart üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz, mağazalarımızı ziyaret emeniz halinde doğrudan, üçüncü taraf internet siteleri, ilgili üçüncü kişi ve kuruluşlar aracılığı ile elektronik ortamlarda ve elektronik olmayan ortamlarda işlenmekte, depolanmakta, toplanmakta ve aktarılmaktadır.Kişisel verileriniz; gerektiğinde açık rızanız, kanunlarda açıkça öngörülmesi, üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olan şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, işlenen kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kamu sağlığının korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak, kanunun 5 inci maddesine uygun olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.


6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI ( BAŞVURU HAKKI ) :


6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak B.K.M. Kitap Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 29 Ekim Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvar No:17/101 Nilüfer Bursa Türkiye adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde bulunan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya info@banakitapsec.com adresine e-posta göndererek, bkmyazilibasin@hs01.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine elektronik posta göndererek veya noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru yöntemleri ile iletebilirsiniz.